HOUSE MILOS d.o.o Sarajevo

Više o HOUSE MILOS d.o.o Sarajevo

Nepoznato

Zakazivanje prvog ispitnog ročišta i Skupštine povjerilaca u stečajnom postupku nad imovinom privrednog društva HOUSE MILOS d.o.o. Ilidža


Općinski sud u Sarajevu, i to stečajni sudija Jasenka Potogija, u stečajnom postupku nad imovinom privrednog društva "HOUSE MILOS" d.o.o. Ilidža, ul. Rudnik broj 115, Ilidža, van ročišta dana 12.05.2017. godine, donio je slijedeće

 

RJEŠENJE


Zakazuje se PRVO ISPITNO ROČIŠTE za dan petak, 16.06.2017. godine u 10,00 sati, sudnica broj 3/prizemlje.
Istog dana nakon ispitnog ročišta održat će se Skupština povjerilaca, na kojoj će se, nakon izvještaja stečajnog upravnika, odlučiti o daljem toku stečajnog postupka (izvještajno ročište).