Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad d.o.o. Livres Sanski Most

Općinski sud u Bihaću, po likvidacionom sudiji kao sudiji pojedincu Ivaniš Vlatki, u likvidacionom predmetu po prijedlogu predlagača Kumalić Mirsade iz Sanskog Mosta, direktora firme za pokretanje likvidacionog postupka nad DOO "Livres" Sanski Most, dana 08.01.2013. godine, donio je sljedeće RJEŠENJE Zaključuje se likvidacioni postupak nad DOO "Livres" Sanski Most, upisana u registarski uložak br. 1-4039-00 prema Rješenju Kantonalnog suda Bihać br. U/I-463/2000 od 08.02.2000. godine. Razrješava se dužnosti likvidator navedne firme Kumalić Mirsada iz Sanskog Mosta. Po pravomoćnosti ovog Rješenja firma DOO "Livres" SanskiMost brisat će se iz Registra Općinskog suda Bihać i iz svih javnih registara, a izvod iz ovog Rješenja objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i oglasnoj tabli ovog Suda. Broj 17 0 L 038714 12 L 08. januara 2013. godine Bihać (03-3-97/13)

arhiva
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
standardi
Povezani oglasi