Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad društvom PZU GALEN Sanski Most


Općinski sud u Bihaću, likvidacioni sudija Senja Džafić, rješavajući u postupku provođenja likvidacije nad pravnim licem PZU "GALEN" - Sanski Most, na ročištu,
dana 06.04.2017. godine, donio je sljedeći

 

OGLAS


Zaključuje se likvidacioni postupak nad društvom PZU "GALEN" - Sanski Most, upisanog u sudski registar ovoga suda pod brojem 17-05-0005-14.
Likvidator Vojić Bego, razrješava se dužnosti likvidatora.
Po pravomoćnosti ovoga rješenja, društvo PZU "GALEN" - Sanski Most,brisat će se iz sudskog registra ovoga suda i svih javnih registara, a sadržaj ovog rješenja bit će objavljen na oglasnoj tabli ovoga suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".