Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad firmom Proizvodno-uslužnotrgovačko društvo Ipon d.o.o. Zavidovići

Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Sanja Pavlić, u likvidacionom postupku nad firmom Proizvodno-uslužno-trgovačko društvo "IPON" d.o.o. Zavidovići, Maršala Tita bb, Zavidovići, odlučujući po prijedlogu likvidatora Bečiragić Samire, Naselje solidarnosti br. 6, Zavidovići, za zaključenje likvidacionog postupka na navedenom firmom, nakon održanog ročišta dana 20.12.2012. godine, kome je prisustvovao likvidator Bečiragić Samira, donio je slijedeće RJEŠENJE Zaključuje se likvidacioni postupak nad firmom Proizvodno-uslužnotrgovačko društvo "IPON" d.o.o. Zavidovići, Maršala Tita bb, Zavidovići, matični broj subjekta upisa 43-01-0293-09 (stari broj 1-9317). Razrješava se dužnosti likvidator Bečiragić Samira, Naselje solidarnosti br. 6, Zavidovići. Po pravomoćnosti ovog Rješenja navedena firma brisati će se iz sudskog registra pravnih lica ovog Suda, matični registarski broj subjekta upisa 43-01-0293-09 (stari broj 1-9317) i svih javnih registara. Ovo Rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 43 0 L 072934 12 L 20. decembra 2012. godine Zenica (03-3-64/13)

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
Povezani oglasi