Nepoznato

Sazivanje Skupštine i naknadnog ispitnog ročišta


Općinski sud u Tuzli, sudija Ilvana Delić, kao stečajni sudija, u stečajnom postupku nad dužnikom "KULUGLIJA" d.o.o. u stečaju Kladanj dana 04.03.2017. godine, donio je sljedeće

 


RJEŠENJE


Zakazuje se naknadno ispitno ročište i skupština povjerilaca za dan utorak 09.05.2017. u 11,00 sati, u prostorijama Općinskog suda u Tuzli, u sudnici br. 115, V sprat. Na naknadno ispitno ročište i skupštinu povjerilaca pozivaju se povjerioci koji su prijavili potraživanja u u ovom stečajnom postupku i stečajni upravnik. Rješenje će biti objavljeno u "Službenim novinama Federacije BiH".