Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem Peldo d.o.o. Široki BrijegOpćinski sud u Širokom Brijegu objavljuje sljedeći

 

OGLAS

 

Zaključuje se likvidacijski postupak nad pravnim licem Peldo d.o.o. Široki Brijeg - MBS: 64-01-0012-13. Preostala imovina društva, uključujući i novčana sredstva na računima kod UniCredit Bank d.d. Mostar, predaju se osnivaču društva Draženko Lugonja sin Petra iz Mostara, Biskupa Buconjića 1A. Razrješava se dužnosti likvidatora Draženko Lugonja sin Petra iz Mostara, Biskupa Buconjića 1A. Po pravomoćnosti ovog rješenja navedena pravna osoba brisat će se u svim javnim registrima. Ovo rješenje ima se objaviti na oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".


Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
Povezani oglasi