Unis d.o.o. Konjic u stečaju

Više o Unis d.o.o. Konjic u stečaju

Nepoznato

Zaključenje stečajnog postupka nad imovinom društva Unis TDK d.o.o. Konjic

Općinski sud u Mostaru, stečajni sudac Divna Bošnjak, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom UNIS "TDK" DOO Konjic u stečaju, ul. Braće Begtaševića br. 42, Konjic, dana 31.12.2012. godine, donio je sljedeće RJEŠENJE 1. Zaključuje se stečajni postupak otvoren Rješenjem ovog Suda br. 58 0 St 045138 08 St od 09.06.2009. godine nad imovinom društva UNIS "TDK" DOO Konjic, sa sjedištem u Konjicu, Braće Begtaševića 42. 2. Stečajni upravitelj Hamid Tipura, dipl. ecc. iz Mostara, ostaje na dužnosti stečajnog upravitelja do unovčenja i naplate potraživanja stečajnog dužnika od društva Metalogradnja Mustapić iz Konjica iznosa od 110.928,72 KM, u izvršnom postupku koji je u tijeku. 3. Nalaže se Odjelu za registar Općinskog suda Mostar da po pravomoćnosti ovog Rješenja obavi brisanje stečajnog dužnika UNIS "TDK" DOO Konjic u stečaju, iz sudskog registra, koji je upisan pod MBS 1-786. 4. Obavještavaju se stečajni dužnik, stečajni upravitelj i članovi Odbora povjeritelja da će pravne posljedice o zaključenju stečajnog postupka nastupiti 10 dana nakon javnog objavljivanja ovog Rješenja u "Službenim novinama Federacije BiH". 5. Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči ovoga Suda. Broj 58 0 St 045138 08 St 31. prosinca 2012. godine Mostar (03-3-56/13)

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
Povezani oglasi