Metal-emajl sa p.o. Brod

Više o Metal-emajl sa p.o. Brod

Nepoznato

Stečajni postupak nad dužnikom: Akcionarsko društvo "Metal-emajl"

Osnovni sud u Doboju objavljuje da je Rješenjem broj: 085-0-St-07-000

020, od 22.02.2010. godine, zakazano izvještajno ročište (skupština povjerilaca)

u stečajnom postupku za srijedu 17.03.2010. godine, nad dužnikom:

Akcionarsko društvo “Metal-emajl” sa p.o. Brod, koje će se održati

u prostorijama Osnovnog suda u Doboju, sudnica broj 4/1, u 8,00 časova.

(085-0-St-07-000 020-su)