Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad dužnikom ELEKTRO FISCHER d.o.o. Teočak

Općinski sud u Tuzli, sudija Ilvana Delić, kao likvidacionom sudiji, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad imovinom nazivom "ELEKTRO FISCHER" doo Teočak, za proizvodnju, promet i usluge, ul. Krstac bb, donio je dana 17.11.2016. godine, sljedeće RJEŠENJE ZAKLJUČUJE SE likvidacioni postupak nad dužnikom "ELEKTRO FISCHER" doo Teočak, za proizvodnju, promet i usluge, ul. Krstac bb, upisano kod Općinskog suda u Tuzli, pod matičnim brojem upisa: 32-01-0101-15. Likvidator, Džuzdanović Elvir iz Teočaka, razrješava se dužnosti likvidatora. Po pravosnažnosti ovog rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog dužnika. Broj 32 0 L 281981 16 L 17. novembra 2016. godine Tuzla (03-3-3478/16)