Verba d.o.o. Bihać

Više o Verba d.o.o. Bihać

Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad firmom Verba d.o.o.Bihać

Općinski sud u Bihaću u likvidacionom postupku nad pravnim licem Verba DOO Bihać na ročištu održanom dana 22.11.2016. godine, donio je slijedeće  

                                                              RJEŠENJE
Provešće se likvidacioni postupak nad firmom Verba DOO Bihać, ulica Trg Maršala Tita br. 7. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rješenja na oglasnoj tabli ovog suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja, a ukoliko nitko od povjeril aca u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rješenja na oglasnoj tabli ovog suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" ne prijavi potraživanja, likvidacioni postupak će biti zaključen. 

Za likvidatora firme iz prethodnog stava postavlja se Indira Cinac iz Bihaća. 

Po proteku navedenog roka iz stava 1. ovog rješenja i pravomoćnosti rješenja o zaključenju postupka nad navedenom firmom, koja je upisana u registar br. MBS 17- 01-0661-15, JIB 4263721860006 prema rješenju Općinskog suda u Bihaću, brisat će se iz registra Općinskog suda Bihać i iz svih javnih registara, a osnivač se obavezuje da snosi sve troškove likvidacionog postupka.

Ovo rješenje će se objaviti na oglasnoj tabli ovog suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Određuje se upis zabilježbe o pokretanju likvidacionog postupka u sudskom registru Općinskog suda Bihać. 

 

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM