Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad imovinom Iplas d.o.o. Gračanica

Općinski sud u Tuzli po stečajnom sudiji Radmila Simić, postupajući u postupku stečaja nad imovinom stečajnog duž nika Iplas d.o.o. Gračanica, iz Gračanice, dana 21.11.2016. godine donio je slijedeće RJEŠENJE Zaključuje se stečajni postupak nad imovinom Iplas d.o.o. Gračanica, Branilaca grada bb, u stečaju Gračanica, zbog nedostatka stečajne mase.Rješenje o zaključenju stečajnog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči Općinskog suda u Tuzli.Po proteku dva radna dana od dana objave pravosnažnosti ovog rješenja u"Službenim novinama Federacije BiH" rješenje će se dostaviti Odjeljenju registra pravnih lica ovog suda radi brisanja stečajnog dužnika iz sudskog registra. Broj 32 0 St 131783 12 St 21. novembra 2016. godine Tuzla (03-3-3498/16)