Nepoznato

Zaključenje stečajnog postupka nad društvom PROMET MEDIA-PLUS doo Brčko distrikt BiH

Osnovni sud Brčko Distrikta BiH objavljuje sljedeći 


                                                                OGLAS 

 Rješenjem Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH broj 96 0 St 089225 15 St od 17.11.2016. godine zaključenje postupak stečaja nad Preduzećem za promet, usluge, izvoz- uvoz "PROMET MEDIA-PLUS" društvo sa ograničenom odgovornošću Brčko distrikt BiH, ul. Uzunovića 27, Brčko distrikt, matični registarski broj: 1-2280, JIB: 4600284780002 - u stečaju, zbog nedovoljnosti stečajne mase. 

Protiv ovog rješenja povjerioci mogu podnijeti žalbu u roku od 15 dana od dana objavljivanja rješenja u "Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH" i u "Službenom glasniku BiH". 

 Broj 96 0 St 089225 15 St 
7. novembra 2016. godine 
 Brčko