Nepoznato

Zaključenje stečajnog postupka nad MESNER doo Brčko distrikt BiH

Osnovni sud Brčko Distrikta oglašava slijedeći


                                                                                   OGLAS  
Rješenjem Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH broj 96 0 St 92849 15 St od 14.10.2016. godine zaključen je postupak stečaja nad stečajnom masom Društvom sa ograničenom odgovornošu za proizvodnju, trgovinu i usluge "MESNER" Brčko distrikt BiH - u stečaju.

Protiv ovog rješenja povjerioci mogu podnijeti žalbu u roku od 15 dana od dana objavljivanja rješenja u "Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH" i u "Službenom glasniku BiH". 

 Broj 96 0 St 92849 15 St 
14. oktobra 2016. godine 
 Brčko

arhiva
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
standardi