Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad likvidacionim dužnikom Zdravstvenom ustanovom Apoteka Nina 1 Bijeljina

Okružni privredni sud u Bijeljini objavljuje da je Rješenjem broj: 59 0 L 030048 16 L, od 16.11.2016. godine, zaključen postupak likvidacije nad likvidacionim dužnikom Zdravstvenom ustanovom - Apoteka "Nina 1" Bijeljina, Ul. Gavrila Principa br. 10, JIB 4402981180009, mati čni broj 11050107, upisanim na osnovu Rešenja o registraciji Okružnog privrednog suda u Bijeljini, broj: 059-0-Reg-15-000 354, od 6.5.2015. godine. Razrješava se dužnosti likvidacioni upravnik Goran Marković, dipl. ekonomista iz Bijeljine, Račanska br. 33. Oglas je objavljen na oglasnoj tabli Suda i na internet stranici APIF. (59 0 L 030048 16 L-su)