Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem ZU Internistička ambulanta Dr.Grubiša Prnjavor

Okružni privredni sud u Banjaluci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 L 115695 15 L, od 18.8.2016. godine, otvoren likvidacioni postupak nad pravnim licem Zdravstvena ustanova Internistička ambulanta "Dr Grubiša" Prnjavor, Ul. Svetog Save bb. 


Likvidacioni upravnik je Žarko Janković iz Prnjavora, Ulica Rade Vranješević broj 4. 
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od isteka pet dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka likvidacije u "Službenom glasniku Republike Srpske", prijave svoja potraživanja ovom sudu pismenim podneskom uz obavezu prilaganja dokumentacije iz koje proizilazi osnovanost potraživanja (u dva primjerka). Uz prijavu potraživanja povjerioci su dužni platiti taksu za prijavu potraživanja na žiro račun republički javni prihodi - takse broj: 562-099-00000556-87 pozivom na broj: 722211, opština 002, budžetska organizacija: 1085001, i to: za potraživanje u iznosu do 5.000,00 KM - 50,00 KM, za potraživanje u iznosu preko 5.000,00 KM - 100,00 KM, i kopiju uplatnice dostaviti uz prijavu potraživanja. 
Pozivaju se dužnici da svoje dugove bez odlaganja izmire.
Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 30.12.2016. godine u 9,00 časova u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjaluci, Ul. Gundulićeva 108, kancelarija br. 16/II. 
Rješenje i oglas o otvaranju postupka likvidacije objavljeni su na oglasnoj tabli Suda 18.8.2016. godine. (

57 0 L 115695 15 L-su