Nepoznato

Zaključenje stečajnog postupka nad pravnim licem Mala Skadarlija d.o.o. Banjaluka

Okružni privredni sud u Banjaluci objavljuje da se Rješenjem broj: 57 0 St 116848 16 St, od 10.11.2016. godine, zaključuje stečajni postupak nad pravnim licem "Mala Skadarlija" d.o.o. Banjaluka, Ulica Rade Vranješević broj 103, zbog nedostatka ste čajne mase, a na osnovu član 137. stav 1. Zakona o stečajnom postupku. Obavještavaju se ste čajni dužnik, stečajni upravnik i povjerioci da pravne posljedice zaklju čenja stečajnog postupka nastupaju osam dana nakon objavljivanja ovog rješenja u "Službenom glasniku Republike Srpske". Rješenje i oglas o zaključenju stečajnog postupka objavljeni su na oglasnoj tabli Suda 10.11.2016. godine. (57 0 St 116848 16 St-su)