Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad pravnim licem Liber d.o.o. Laktaši

Okružni privredni sud u Banjoj Luci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 St 109224 16 St, od 5.5.2016. godine, obustavljen likvidacioni i otvoren stečajni postupak nad pravnim licem: "Liber" d.o.o. Laktaši, Majke Jugovića broj 5. Stečajni upravnik je Radomir Predojević iz Banjaluke, Ulica Milana Stevilovića broj 3. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od isteka dva dana od dana objavljivanja oglasa o obustavi likvidacionog postupka i otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku Republike Srpske", prijave ovom sudu svoja potraživanja sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primjerka. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od isteka dva dana od dana objavljivanja oglasa o obustavi likvidacionog postupka i otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku Republike Srpske", prijave svoja razlučna i izlučna prava i u prijavi naznače dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihovo potraživanje po predviđanju neće biti pokriveno tim razlučnim pravom i izlučni povjerioci da u prijavi naznače predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi (član 110. st. 5. i 6. Zakona o stečajnom postupku). Uz prijavu potraživanja, povjerioci su dužni platiti taksu na prijavu potraživanja na račun republički javni prihodi - takse broj: 562-099-00000556-87, pozivom na broj: 722211, opština 002, budžetska organizacija 1085001, i to na potraživanje u iznosu do 5.000,00 KM - 50,00 KM, na potraživanje u iznosu preko 5.000,00 KM - 100,00 KM i kopiju uplatnice dostaviti uz prijavu potraživanja. Pozivaju se dužnici pravnog lica "Liber" d.o.o. Laktaši, Majke Jugovića broj 5, da svoje dugove bez odlaganja izmire. Ročište povjerilaca na kojem će biti ispitane prijave potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 30.12.2016. godine, u 11,00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gundulićeva broj 108, kancelarija br. 16/II. Ročište na kojem će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučivati o daljem toku postupka (izvještajno ročište) zakazuje se za isti dan i na istom mjestu odmah nakon završetka ispitnog ročišta. Rješenje i oglas o obustavi likvidacionog postupka i otvaranju stečajnog postupka objavljeni su na oglasnoj tabli Suda 5.5.2016. godine. (57 0 St 109224 16 St-su)