Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad likvidacionim dužnikom društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge Savić BIZ Laktaši

Okružni privredni sud u Banjoj Luci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 L 119306 16 L, od 8.11.2016. godine, zaključen likvidacioni postupak nad likvidacionim dužnikom: Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge "Savić BIZ" Laktaši, Ozrenska broj 3, Laktaši. Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka objavljeno je na oglasnoj tabli Suda, 8.11.2016. godine. (57 0 L 119306 16 L-su)