Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad pravnim licem Mobil trade d.o.o. Banjaluka

Okružni privredni sud u Banjaluci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 St 112354 15 St, od 8.4.2016. godine, otvoren stečajni postupak nad pravnim licem "Mobil trade" d.o.o. Banjaluka, Ul. Gajeva 1. 


Stečajni upravnik je Vinko Berak iz Banjaluke, Ul. Gundulićeva 102. 
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od isteka pet dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku Republike Srpske", prijave ovom sudu svoja potraživanja sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primjerka. Uz prijavu potraživanja povjerioci su dužni platiti taksu za prijavu potraživanja na žiro ra čun republički javni prihodi - takse broj: 562-099-00000556-87 pozivom na broj 722211, budžetska organizacija 1085001, i to: - na potraživanje u iznosu od 5.000,00 KM - 50,00 KM - na potraživanja u iznosu preko 5.000,00 KM - 100,00 KM i kopiju uplatnice dostaviti uz prijavu potraživanja. 
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od isteka pet dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku Republike Srpske", prijave svoja razlučna i izlučna prava i u prijavi naznače dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihovo potraživanje po predviđanju neće biti pokriveno tim razlučnim pravom i izlučni povjerioci da u prijavi naznače predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi (član 110. st. 5. i 6. Zakona o stečajnom postupku). 
 Pozivaju se dužnici pravnog lica "Mobil trade" d.o.o. Banjaluka, Ul. Gajeva 1, da svoje dugove bez odlaganja izmire. Ročište povjerilaca na kojem će biti ispitane prijave potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 28.12.2016. godine u 9,00 časova u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjaluci, Ulica Gunduli ćeva br. 108, kancelarija br. 16/II. 
Ročište na kojem će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučivati o daljem toku postupka (izvještajno ročište) zakazuje se za isti dan i na istom mjestu odmah nakon završetka ispitnog ročišta. 
Rješenje i oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljeni su na oglasnoj tabli Suda 11.11.2016. godine.