Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad firmom BIOsimbioza d.o.o. Tešanj

Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Bajramović-Softić, u likvidacionom postupku nad firmom "BIOsimbi oza" d.o.o.Tešanj, Titova bb Tešanj, matični registarski broj subjekta upi sa 43-01-0396-14, odlučujući po prijedlogu likvidatora za zaključenje likvidacionog postupka nad navedenom firmom, dana 15.11.2016. godine, donosi sljedeće RJEŠENJE Zaključuje se likvidacioni postupak nad firmom "BIOsimbioza" d.o.o.Tešanj, Titova bb Tešanj, matični registarski broj subjekta upisa 43-01-0396-14. Razrješava se dužnosti likvidatora Mujezinović Armina, Tešanj. Po pravomoćnosti ovog rješenja navedena firma brisat će se iz sudskog registra pravnih lica ovog suda, matični registarski broj subjekta upisa 43-01-0396-14 i svih javnih registara, a ovo rješenje će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i oglasnoj ploči suda. Broj 43 0 L 133847 16 L 15. novembra 2016. godine Zenica (03-3-3457/16)

arhiva
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
standardi
Povezani oglasi