Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad imovinom dužnika SAMELEKTRIKA d.o.o. Gračanica

Općinski sud u Tuzli objavljuje slijedeće RJEŠENJE Zaključuje se stečajni postupak nad imovinom dužnika "SAMELEKTRIKA" d.o.o. Gračanica, za pružanje elektro usluga, proizvodnju elektroopreme, transport i promet, Donja Orahovica bb, matični registarski broj subjekta: 1-7309, zbog nedostatka stečajne mase za pokriće stečajnog postupka. Rješenje o zaključenju stečajnog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i Oglasnoj ploči ovog suda. Po proteku dva radna dana od dana objave pravosnažnosti ovog rješenja u "Službenim novinama Federacije BiH" isto će se dostaviti Odjeljenju registra ovog suda, radi brisanja stečajnog dužnika iz sudskog registra. Broj 32 0 St 262180 16 St 07. novembra 2016. godine Tuzla (03-3-3387/16)