Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem Di Roma d.o.o. Sarajevo

Općinski sud Sarajevo objavljuje slijedeći OGLAS 1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "DI ROMA" d.o.o. Sarajevo, ul. Obala Kulina bana br. 2. 2. Razrješava se dužnosti likvidatora ROMANO ZLATAN, advokat iz Sarajeva. 3. Po pravosnažnosti ovog Rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz RegistraOpćinskog suda u Sarajevu, koje je upisano umatični broj subjekta broj 1-25043, a poRješenju broj 65 0L260807 12Lod 27.08.2012. godine. 4. Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". 5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. Broj 65 0 L 260807 12 L 12. decembra 2012. godine Sarajevo (O-1241/12)

arhiva
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
standardi
Povezani oglasi