Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem Društvo za trgovinu i usluge TEGET d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Hakija Zajmović, u likvidacionom postupku nad pravnim licem Društvo za tr govinu i usluge "TEGET" d.o.o. Sarajevo, Ul. Veliki Alifakovac br. 22-a, donio je dana 12.10.2016. godine slijedeće RJEŠENJE 1. Provest će se likvidacioni postupak nadpravnim licem Društvo za trgovinu i usluge "TEGET" d.o.o. Sarajevo, Ul. Veliki Alifakovac br. 22-a. 2. Za likvidatora se imenuje HADŽIĆ ISMETA, Sarajevo. 3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0143-14 (stari broj 1-22103), radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. Broj 65 0 L 601029 16 L 12. oktobra 2016. godine Sarajevo (O-855/16)

arhiva
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
standardi
Povezani oglasi