Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad dužnikom MOTO CENTAR PARIĆ doo Brčko

Osnovni sud Brčko distrikta BiH objavljuje sljedeći 

 
                                                                            OGLAS 

 I. Rješenjem Osnovnog suda Brčko distrikta BiH broj 96 0 St 099013 16 St od 03. 10.2016. godine otvoren je postupak stečaja nad dužnikom "MOTO CENTAR PARIĆ" društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, Brčko distrikt BiH, Plazuljska bb, Brčko, Brčko distrikt, MBS: 96-01-0016-11, JIB: 4600300730002, sa danom 03.10.2016. godine, 
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Dušanka Pantelić iz Brčkog.
III. Pozivaju se povjerioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH" i "Službenom glasniku BiH" prijave svoja potraživanja stečajnom sudiji u 2 (dva) primjerka sa dokazima.
IV. Ročište za ispitivanje prijava potraživanja zakazuje se zadan 21.12.2016. godine u 11,30 sati u zgradi Osnovnog suda Brčko distrikta BiH, sudnica br. 5. IV. Pozivaju se dužnici da bez odlaganja izmire svoje obaveze prema stečajnom dužniku. 
V. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli suda dana 03.10.2016. godine u 15,00 časova kada nastupaju pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka.

Broj 96 0 St 099013 16 St 
03. oktobra 2016. godine 
Brčko