Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad likvidacionim dužnikom Zdravstvena ustanova Stomatološka ambulanta Dental hygia Mrkonjić Grad

Okružni privredni sud u Banjoj Luci objavljuje da je Rješenjem broj:57 0 L 119636 16 L, od 9.9.2016. godine, otvoren likvidacioni postupaknad likvidacionim dužnikom: Zdravstvena ustanova Stomatološka ambulanta "Dental hygia" Mrkonjić Grad, Ulica Sime Šolaje broj 91, MrkonjićGrad. Likvidacioni upravnik je Boro Skopjak iz Banje Luke, Ulica JaroslavaPleticije broj 2A. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući odisteka pet dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju likvidacionog postupka u "Službenom glasniku Republike Srpske", prijave svoja potraživanjaovom sudu pismenim podneskom uz obavezu prilaganja dokumentacije izkoje proizlazi osnovanost potraživanja, u dva primjerka. Povjerioci su dužni uplatiti taksu za prijavu potraživanja na žiro račun republički javni prihodi- takse, broj: 562-099-00000556-87, pozivom na broj 722211, opština 002,budžetska organizacija 1085001, u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja,s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM niti veća od 10.000,00 KM, akopiju uplatnice dostaviti uz prijavu potraživanja. Pozivaju se dužnici likvidacionog dužnika da svoje dugove bez odlaganja izmire. Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za utorak, 22.11.2016. godine, u 9,00 časova, uzgradi Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gundulićeva 108, sudnicabroj 4/I. Rješenje i oglas o otvaranju likvidacionog postupka objavljeni su naoglasnoj tabli Suda 9.9.2016. godine. (57 0 L 119636 16 L-su)

arhiva
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
standardi
Povezani oglasi