Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad likvidacionim dužnikom RFR - prima društvo sa ograničenom odgovornošću za reviziju i srodne usluge Prijedor

Okružni privredni sud u Banjoj Luci objavljuje da je Rješenjem broj: 570 L 119239 16 L, od 9.9.2016. godine, otvoren likvidacioni postupak nad likvidacionim dužnikom: "RFR - prima" društvo sa ograničenom odgovornošću za reviziju i srodne usluge Prijedor, Ulica majora Milana Tepića broj 12,Prijedor. Likvidacioni upravnik je Rajko Mijić iz Novog Grada, Ulica Dobrile Grubor bb. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od istekapet dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju likvidacionog postupka u"Službenom glasniku Republike Srpske", prijave svoja potraživanja ovomsudu pismenim podneskom uz obavezu prilaganja dokumentacije iz koje proizlazi osnovanost potraživanja, u dva primjerka. Povjerioci su dužni uplatititaksu za prijavu potraživanja na žiro račun republički javni prihodi - takse,broj: 562-099-00000556-87, pozivom na broj 722211, opština 002, budžetskaorganizacija 1085001, u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim dataksa ne može biti manja od 50,00 KM niti veća od 10.000,00 KM, a kopijuuplatnice dostaviti uz prijavu potraživanja. Pozivaju se dužnici likvidacionogdužnika da svoje dugove bez odlaganja izmire. Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za utorak, 15.11.2016. godine, u 9,30 časova, u zgradiOkružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gundulićeva 108, sudnica broj 4/I.Rješenje i oglas o otvaranju likvidacionog postupka objavljeni su na oglasnojtabli Suda 9.9.2016. godine. (57 0 L 119239 16 L-su)