Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad firmom Nirosta Ferid d.o.o. Cazin

Općinski sud u Bihaću u likvidacionom postupku nad pravnim licem DOO "Nirosta Ferid" Cazin na ročištu održanom dana 30.08.2016. godine, donio je slijedeće RJEŠENJE Provešće se likvidacioni postupak nad firmom DOO "Nirosta Ferid" Cazin, ulica Ćoralići bb Cazin. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rješenja na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja, a ukoliko nitko od povjeril aca u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rješenja na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" ne prijavi potraživanja, likvidacioni postupak će biti zaključen. Za likvidatora firme iz prethodnog stava postavlja se Mirzet Kasić koji se nalazi na listi stečajnih upravnika Ministarstva pravde F BiH i koji je u obavezi u roku od 30 dana od dana održavanja ročišta dostaviti izvještaj o stanju-poslovanju navedenog preduzeća. Po proteku navedenog roka iz stava 1. ovog rješenja i pravomoćnosti rješenja o zaključenju postupka nad navedenom firmom, koja je upisana u registar br. MBS 17- 01-0228-13 prema rješenju Općinskog suda u Bihaću br.017-0-Reg-13-000189 od 26.03.2013. godine, brisat će se iz registra Općinskog suda Bihać i iz svih javnih registara, a osnivač se obavezuje da s nosi sve troškove likvidacionog postupka. Ovo rješenje će se objaviti na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". Određuje se upis zabilježbe o pokret anju likvidacionog postupka u sudskom registru Općinskog suda Bihać Broj 17 0 L 076688 16 L 05. septembra 2016. godine Bihać (03-3-2653/16)

arhiva
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
standardi
Povezani oglasi