Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnom osobom V.M. INTERIJER d.o.o. Tomislavgrad

Općinski sud u Livnu, likvidacijski sudac Jozo Mamić, u likvidacijskom postupku nad pravnom osobom "V.M. Interijer" d.o.o. Tomislavgrad na ročištu održanom dana 31.08.2016. godine, donio je slijedeći OGLAS 1. Provešće se likvidacijski postupak nad pravnom osobom "V.M. Interijer" d.o.o.Tomislavgrad. 2. Za likvidatora se imenuje Jasna Gabrić iz Tomislavgrada. 3. Likvidator je dužan likvidacijskom sudcu predočiti popis imovine i popis obaveza pravne osobe. 4. Pozivaju se vjerovnici da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od vjerovnika ne prijavi potraživanje, likvidacijski postupak će se zaključiti. 5. Rješenje se ima dostaviti registru ovog suda, na broj rješenja 068-0-Reg-13-0000045 od 12.03.2013. godine, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 68-01-0008-13, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 6. Rješenje o pokretanju likvidacijskogpostupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 7. Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret osnivača. Broj 68 0 L038852 16 L 31. augusta 2016. godine Livno (03-3-2607/16)

arhiva
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
standardi
Povezani oglasi