Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad stečajnim dužnikom proizvodno prometno preduzeće Drinića vodenica d.o.o. Srbac

Okružni privredni sud u Banjoj Luci objavljuje da je Rješenjem broj:57 0 St 114613 15 St, od 31.5.2016. godine, otvoren stečajni postupak nadstečajnim dužnikom: Proizvodno prometno preduzeće "Drinića vodenica"d.o.o. Srbac, Razboj Lijevče. Stečajni upravnik je Petar Dragojević iz Srpca. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od isteka pet danaod dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenomglasniku Republike Srpske", prijave Sudu svoja potraživanja pismenom prijavom sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primjerka.Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od isteka pet dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenomglasniku Republike Srpske", prijave svoja razlučna i izlučna prava i u prijavinaznače dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev iiznos do kojeg njihovo potraživanje po predviđanju neće biti pokriveno timrazlučnim pravom i izlučni povjerioci da u prijavi naznače predmet imovinena koji se njihov zahtjev odnosi (član 115. Zakona o stečajnom postupku).Povjerioci su dužni uplatiti taksu na prijavu potraživanja na žiro račun republički javni prihodi - takse, broj: 562-099-00000556-87, pozivom na broj:722211, opština: 002, budžetska organizacija: 1085001, u iznosu od 1% odvrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM nitiveća od 10.000,00 KM, a kopiju uplatnice dostaviti uz prijavu potraživanja. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje dugove bez odlaganja izmire. Ročište povjerilaca na kojem će biti ispitane prijave potraživanja (ispitnoročište) zakazuje se za srijedu, 19.10.2016. godine, u 9,00 časova, u zgradiOkružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gundulićeva 108, sala za suđenje/prizemlje. Ročište na kojem će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnikaodlučivati o daljem toku postupka (izvještajno ročište) zakazuje se za isti danodmah nakon završetka ispitnog ročišta. Rješenje i oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljeni su na oglasnoj tabli Suda 31.5.2016. godine. (57 0 St 114613 15 St-su)

arhiva
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
standardi
Povezani oglasi