Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad imovinom dužnika KULUGLIJA d.o.o. Kladanj

Općinski sud u Tuzli, stečajni sudija Ilvana Delić, kao stečajni sudija, odlučujući o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom dužnika"KULUGLIJA" d.o.o. Kladanj, za proizvodnju i transport, ul. Starić 1, dana 05.08.2016. godine, donio je sljedeće 


                                            RJEŠENJE 

Pozivaju se: stečajni dužnik, povjerioci i sva zainteresovana lica, da u roku od 15 (petnaest) dana, od dana objave ovog rješenja u "Službenim novinama FederacijeBiH", na žiro-račun Suda, broj 132-100-03091233-91 NLB "Tuzlanska banka"Tuzla, predujme iznos od 4.000,00 KM (četirihiljade konvertibilnih maraka), na ime troškova stečajnog postupka. Ukoliko nitko od pozvanih iz stava 1. ovog rješenja ne uplati navedeni iznos predujma u ostavljenom roku, sud će o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka odlučiti u skladu sa odredbama Zakona o stečajnom postupku. 

Ovo rješenje bit će objavljeno u "Službenim novinama Federacije BiH" i oglasnoj ploči ovog suda.