Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem Bogota-company d.o.o. Banja Luka

Okružni privredni sud u Banjoj Luci objavljuje daje Rješenjem broj:57 0 L 117109 15 L, od 29.2.2016. godine, otvoren likvidacioni postupaknad pravnim licem: "Bogota-company" d.o.o. Banja Luka, Masarikova 15,Banja Luka. Likvidacioni upravnik je Andreja Trišić iz Banjaluke, JovanaDučića broj 8. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, ra čunajući odisteka pet dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka likvidacijeu "Službenom glasniku Republike Srpske", prijave svoja potraživanjaovome sudu pismenim podneskom uz obavezu prilaganja dokumentacijeiz koje proizilazi osnovanost potraživanja (u dva primjerka). Uz prijavupotraživanja povjerioci su dužni platiti taksu za prijavu potraživanja na žiroračun republički javni prihodi - takse, broj: 562-099-00000556-87, pozivomna broj: 722211, opština: 002, budžetska organizacija: 1085001, i to: zapotraživanje u iznosu do 5.000,00 KM - 50,00 KM, za potraživanje u iznosupreko 5.000,00 KM - 100,00 KM i kopiju uplatnice dostaviti uz prijavupotraživanja. Pozivaju se dužnici da svoje dugove bez odlaganja izmire.Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 2.9.2016. godine, u 13,00časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gunduli ćeva108, kancelarija br. 16/II. Rješenje i oglas o otvaranju postupka likvidacijeobjavljeni su na oglasnoj tabli Suda 29.6.2016. godine. (57 0 L 117109 15 L-su)

arhiva
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
standardi
Povezani oglasi