Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad društvom BALIĆ d.o.o. Tomislavgrad

Općinski sud u Livnu, likvidacijski s udac Martina Baković, u likvidacijskom postupku nad pravnom osobom "BALIĆ" d.o.o. Tomislavgrad, na ročištu dana 01.07.2016. godine, donio je slijedeći OGLAS Provest će se postupak likvidacije nad društvom "BALIĆ" d.o.o. Tomislavgrad. Za likvidatora se postavlja Đenad Balić iz Tomislavgrada, zakonski zastupnik društva. Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i popis vjerovnika i navedene popise dostaviti likvidacijskom sucu. Pozivaju se vjerovnici da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja. Prijava se podnosi sukladno čl. 110 Zakona o stečajnom postupku i to u tri primjerka, na prijavu se plaća sudska pristojba u iznosu od 2% od vrijednosti potraživanja, ali ne više od 125,00 KM. Ukoliko nitko od vjerovnika ne prijavi svoja potraživanja likvidacijski postupak će se zaključiti. Po pravomoćnosti rješenja o zaključenju likvidacijskog postupka, likvidator će biti razriješen dužnosti, a društvo "BALIĆ" d.o.o. Tomislavgrad upisano u matični broj upisa subjekta 1-1483, a po rješenju broj 068 0 Reg -13- 000117 od 20.06.2013. godine brisati će se iz registra Općinskog suda Livno i svih javnih registara. Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret osnivača. Rješenje o pokretanju likvidacijskog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči suda. Određuje se upis zabilježbe o pokretan ju likvidacijskog postupka u sudskom registru ovog suda. Broj 68 0 L 038699 16 L 14. srpnja 2016. godine Livno (03-3-2198/16)

arhiva
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
standardi
Povezani oglasi