Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad preduzećem Profesional Bio d.o.o. Pale

Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu, stečajni sudija AlminaOruč, objavljuje da je Rješenjem ovog suda, broj: 61 0 St 007959 14 St, od30.11.2015. godine, otvoren stečajni postupak nad preduzećem "ProfesionalBio" d.o.o. Pale, JIB 440056890001. Za ste čajnog upravnika imenujese Radoslav Bratić iz Pala. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana,računajući od isteka pet dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabliSuda i u "Službenom glasniku Republike Srpske", prijave svoja potraživanjastečajnom sudu, u dva primjerka, uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanostipotraživanja. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema stečajnom dužnikuda ih bez odlaganja izvrše. Skupština povjerilaca na kojoj će biti ispitaneprijave potraživanja (ispitno ročište) i izvještajno ročište zakazuju se za12.9.2016. godine, u 11,00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda uIstočnom Sarajevu, Dabrobosanska br. 22. (61 0 St 007959 14 St-su)

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
Povezani oglasi