Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad firmom MM PLAZA d.o.o. Bihać

Općinski sud u Bihaću, po likvidacionom sudiji Amri Dedić, u likvidacionom predmetu po prijedlogu predlagača Muzaferović Mahmuta iz Bihaća, za pokretanje likvidacionog postupka nad firmom "MM PLAZA" d.o.o. Bihać, dana 21.04.2016. godine donijela je sljedeće RJEŠENJE I Provesti će se likvidacioni postupak nad firmom "MM PLAZA" d.o.o. Bihać, sa sjedištem na adresi Nerkeza Smailagića b.b. II Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rješenja na oglasnoj tabli ovog suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja, a ukoliko nitko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rješenja na oglasnoj tabli ovog suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" ne prijavi potraživanja, likvidacioni postupak će biti zaključen. III Za likvidatora firme iz stava I postavlja se Muzaferović Mahmut iz Bihaća. IV Po proteku navedenog roka iz stava II ovog rješenja i pravosnažnosti rješenja o zaključenju postupka nad navedenom firmom, koja je upisana u registar br. 17-01- 0063-08 brisati će se iz registra Općinskog suda u Bihaću i iz svih javnih registara, a osnivač se obavezuje da snosi sve troškove likvidacionog postupka. V Ovo rješenje će se objaviti na oglasnoj tabli ovog suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". VI Određuje se upis zabilježbe o pokretanju likvidacionog postupka u sudskom registru Općinskog suda u Bihaću. Broj 17 0 L 075026 16 L 21. aprila 2016. godine Bihać (03-3-1231/16)

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
Povezani oglasi