Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad imovinom dužnika Norma Ing d.o.o. Gradačac

Općinski sud u Tuzli, sudija Vahida Halilović, kao stečajni sudija, u postupku prethodnog ispitivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom dužnika "NORMAING" d.o.o. Gradačac, ul. Reufa Huseinagića bb, Gradačac, dana 19.12.2012. godine, donio je RJEŠENJE OTVARA SE postupak stečaja nad imovinom dužnika "NORMA ING" d.o.o. Gradačac. ul. Reufa Huseinagića bb, Gradačac, koji se neće sprovoditi, jer stečajna masa nije dovoljna za pokriće troškova stečajnog postupka, te se zaključuje stečajni postupak nad imovinom"NORMAING" d.o.o. Gradačac, ul. Reufa Huseinagića bb, Gradačac. Oglas o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka bit će objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH" i oglasnoj ploči ovog Suda. Po proteku 2 (dva) radna dana od dana objave pravosnažnosti ovog Rješenja u "Službenim novinama Federacije BiH", isto će se dostaviti Općinskom sudu u Tuzli, Odjeljenju registra, radi brisanja stečajnog dužnika iz sudskog registra. Broj 32 0 St 144319 12 St 19. decembra 2012. godine Tuzla (03-3-3252/12)

arhiva
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
standardi
Povezani oglasi