Vedro-Imširović d.o.o. Tuzla

Više o Vedro-Imširović d.o.o. Tuzla

Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad privrednim društvom Vedro-Imširović d.o.o. Tuzla

Općinski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Vahida Halilović, u postupku likvidacije nad pravnim subjektom "VEDRO-IMŠIROVIĆ" DOO za promet i usluge Tuzla, ul. Armije RBiH br. 236, dana 23.05.2013. godine, donosi

 

                                                                                RJEŠENJE

 

ZAKLJUČUJE SE likvidacioni postupak nad privrednim društvom "VEDRO-IMŠIROVIĆ" DOO za promet i usluge Tuzla, ul. Armije RBiH br. 236, sa danom 23.05.2013. g., matični broj subjekta: 1-8525. Likvidator Vedran Imširović iz Tuzle razrješava se dužnosti likvidatora.

Rješenje o otvaranju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Po pravosnažnosti ovog Rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima.

Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog dužnika.

 

Broj 32 0 L 148044 12 L

23. maja 2013. godine

Tuzla