Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad stečajnim dužnikom društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge Thalia kompani Banja Luka

Okružni privredni sud u Banjoj Luci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0St 114954 15 St, od 10.12.2015. godine, otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom: Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge "Thalia kompani" Banja Luka, sa sjedištem u Ulici kralja Petra IKarađorđevića broj 83A, Banja Luka. Stečajni upravnik je Tomislav Stajčić izBanje Luke. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od isteka petdana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenomglasniku Republike Srpske", prijave Sudu svoja potraživanja pismenom prijavomsa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primjerka. Pozivaju sepovjerioci da u roku od 30 dana, računajući od isteka pet dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RepublikeSrpske", prijave svoja razlučna i izlučna prava i u prijavi naznače dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihovopotraživanje po predviđanju neće biti pokriveno tim razlučnim pravom i izlučnipovjerioci da u prijavi naznače predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi(član 115. Zakona o stečajnom postupku). Povjerioci su dužni uplatiti taksu naprijavu potraživanja na žiro račun republički javni prihodi - takse, broj: 562-099-00000556-87, pozivom na broj: 722211, opština: 002, budžetska organizacija:1085001, u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može bitimanja od 50,00 KM niti veća od 10.000,00 KM, a kopiju uplatnice dostaviti uzprijavu potraživanja. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje dugove bezodlaganja izmire. Ročište povjerilaca na kojem će biti ispitane prijave potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za utorak, 19.4.2016. godine, u 9,00 časova, uzgradi Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gundulićeva 108, sala za suđenje/prizemlje. Ročište na kojem će se na osnovu izvještaja steč ajnog upravnikaodlučivati o daljem toku postupka (izvještajno ročište) zakazuje se za isti dan,odmah nakon završetka ispitnog ročišta. Rješenje i oglas o otvaranju stečajnogpostupka objavljeni su na oglasnoj tabli Suda 10.12.2015. godine. (57 0 St 114954 15 St-su)

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
Povezani oglasi