Nepoznato

Zaključenje likvidacinog postupka nad pravnom osobom Parket-art d.o.o. Mostar

Općinski sud u Mostaru, likvidacijski sudac Divna Bošnjak, rješavajući u postupku provođenja likvidacije nad pravnom osobom "PARKET-ART" DOO Mostar, sa sjedištem u Mostaru, ul. Biskupa Barišića 13, na ročištu održanom dana 19.12.2012. godine, donio je sljedeće RJEŠENJE 1. Zaključuje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom "PARKET-ART" DOO Mostar, sa sjedištem u Mostaru, ul. Biskupa Barišića 13. 2. Razrješava se dužnosti likvidatora Fatima Alikadić ekonomist iz Konjica, osobom "PARKET-ART" DOO Mostar, sa sjedištem u Mostaru, ul. Biskupa Barišića 13. 3. Preostala imovina Društva - oprema Društva i to: Stroj za poliranje marke TRIO, uredska komoda TDF, stroj za bušenje marke Hummel, komoda Urbanika sa stolom, ikompjutermarkeLG, sve prema popisu imovine od 27.08.2012. godine, u knjigovodstvenoj vrijednosti od 13.544,03 KM, vraćaju se i uručuju jedinom osnivaču Društva Josip (Mladen) Sušac iz Mostara, Biskupa Barišića br. 13. 4. Po pravomoćnosti ovog Rješenja, navedena pravna osoba brisat će se iz Registra Općinskog suda uMostaru, koje je upisano u matični registarski broj 1-11878, a po Rješenju broj Tt-O-700/06 od 04.12.2006. godine. 5. Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči Suda. 6. Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret predlagača. Broj 58 0 L 104618 12 L 20. prosinca2012. godine Mostar (03-3-3278/12)

arhiva
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
standardi
Povezani oglasi