Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem Euromont konstrukcije društvo za trgovinu, proizvodnju i usluge d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Potogija Jasenka, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "EUROMONT KONSTRUKCIJE" Društvo za trgovinu, proizvodnju i usluge doo Sarajevo, ul. Igmanska br. 36, Slobodna zona "Vogošća"Vogošća, na ročištu održanom dana 12.12.2012. godine, donio je slijedeći OGLAS 1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "EUROMONT KONSTRUKCIJE" Društvo za trgovinu, proizvodnju i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Igmanska br. 36, Slobodna zona "Vogošća" Vogošća. 2. Za likvidatora se imenujeZDRAVKOLOGORiz Sarajeva, ul.Abdića br. 2. 3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01- 0127-08, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. Broj 65 0 L 159192 10 L 12. decembra 2012. godine Sarajevo (O-1243/12)

arhiva
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
standardi
Povezani oglasi