Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad dužnikom Putnička Agencija Grand Travel d.o.o. Tuzla

Općinski sud u Tuzli sudija Asmira Bešić, odlučujući u postupku likvidacije nad pravnim licem Putnička Agencija "Grand Travel" doo Tuzla, dana 14.09.2015. godine, donio je sljedeće RJEŠENJE ZAKLJUČUJE SE likvidacioni postupak nad dužnikom Putnička Agencija "Grand Travel" doo Tuzla, upisano kod Općinskog suda u Tuzli pod registarskim brojem subjekta upisa: 32-01-0157-13. Likvidator Mujagić Mirnes iz Tuzle, razrješava se dužnosti likvidatora. Po pravosnažnosti ovog rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka objavit će se i na Oglasnoj tabli Općinskog suda u Tuzli. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog dužnika. Broj 32 0 L 238386 15 L 14. septembra 2015. godine Tuzla (03-3-2575/15)