Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem OL TOWN Privredno društvo za trgovinu, usluge i zastupanje d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Jasenka Potogija, u likvidacionompostupku nad pravnim licem "OL'TOWN" Privredno društvo za trgovinu, usluge izastupanje d.o.o. Sarajevo, ul. Sime Miluti novića Sarajlije br. 3, Sarajevo, na ročištuodržanom dana 17.09.2015. godine, donio je slijedeći OGLAS 1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "OL'TOWN" Privrednodruštvo za trgovinu, usluge i zastupanje d.o.o. Sarajevo, ul. Sime MilutinovićaSarajlije br. 3, Sarajevo. 2. Za likvidatora se imenuje Emirhafizović Amira iz Sarajeva. 3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obavezapravnog lica. 4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa naoglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svojapotraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje,likvidacioni postupak će se zaključiti. 5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar,evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0462-09 (stari broj 1-26258), radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Sudai u "Službenim novinama Federacije BiH". 7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. Broj 65 0 L 506785 15 L 17. septembra 2015. godine Sarajevo (O-863/15)

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
Povezani oglasi