ŠAMOT d.o.o. Visoko

Više o ŠAMOT d.o.o. Visoko

Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad pravnom osobom Šamot društvo za proizvodnju marketing, trgovine i usluge d.o.o. Visoko

Općinski sud u Zenici, stečajni sudija Amela Bajramović, u stečajnom postupku nad pravnom osobom "ŠAMOT" Društvo za proizvodnju marketing, trgovine i usluge d.o.o. Visoko, Sarajevska broj 1, Visoko, zastupan po punomoćniku Kemalu Ganiću, advokatu iz Visokog, nakon održanog ročišta, dana 06.12.2012. godine, donio je RJEŠENJE OTVARA SE STEČAJNI POSTUPAK nad pravnom osobom "ŠAMOT" Društvo za proizvodnju marketing, trgovine i usluge d.o.o. Visoko, Sarajevska broj 1, Visoko, dana 06.12.2012. godine u 15,00 sati. Za stečajnog upravitelja, sa liste stečajnih upravitelja, se imenuje Mehmed Vranac, advokat iz Visokog, ul. Alije Izetbegovića br. 1. Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 dana prijave svoja potraživanja koja imaju prema stečajnom dužniku podnošenjem prijave Općinskom sudu Zenica na broj 43 0 St 076181 12 St, uz uplatu sudske takse u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, ali nemanje od 50,00 KMniti više od 10.000,00 KMna račun Budžeta ZE-DO kantona broj 134-010-0000001672, vrsta prihoda 722221, budžetska organizacija 1606001, općina 103. Podnositelji prijave uz prijavu trebaju navesti svoju firmu, sjedište, boravište, pravni osnov i iznos potraživanja, kao i broj svog žiroračuna. Pozivaju se povjeritelji da stečajnog upravnika u roku od 30 dana obavijeste koja prava osiguranja potražuju na predmetima i imovini stečajnog dužnika, navođenjem predmeta nad kojim se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja, kao i osigurano potraživanje. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje obaveze bez odlaganja izmire. Ispitno i izvještajno ročište u ovom postupku zakazuje se za dan 27.02.2013. godine u 09,30 sati, u zgradi Općinskog suda Zenica, te se na isto pozivaju povjeritelji stečajnog dužnika koji podnesu prijavu potraživanja, kao i stečajni upravnik. Broj 43 0 St 076181 12 St 06. decembra 2012. godine Zenica (03-3-3242/12)

arhiva
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
standardi
Povezani oglasi