Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem Investment group Privredno društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, marketing, trgovinu i usluge Sarajevo

Općinski sud Sarajevo objavljuje slijedeći OGLAS 1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "INVESTMENT GROUP" Privredno društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, marketing, trgovinu i usluge Sarajevo, ul. Tešanjska br. 3. 2. Razrješava se dužnosti likvidatora TAIBA PURIŠEVIĆ, advokat iz Sarajeva. 3. Po pravosnažnosti ovog Rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz RegistraOpćinskog suda u Sarajevu, koje je upisano umatični broj subjekta broj 65-01-1226-09, a po Rješenju broj 65 0 L 122532 10 L od 28.11.2011. godine. 4. Pokretna imovina i to PCMS S 00193, Laser light 8 TS with Skincooler and Twain 1064 LSP-Twain New Case Orange (laser za dermatoskopiju komplet, oprema za rad laserom, otička vlakna, štitnici, drške raznih dimenzija, dobavljača Quanta System S.p.o. Italija), kao i HYZ, dermatoskop-set "DERMLITE ALUMINA" sa fotoaparatom "SONY DSC-W290" komplet sa svim potrebnim adapterima (dobavljač Media d.o.o. Zagreb, Hrvatska), prenose se na osnivača Velagić Jusu, sin Rešida iz Hadžića, ul. Kućice 40, JMB 0705945140023. 5. Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". 6. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. Broj 65 0 L 122532 10 L 24. decembra 2012. godine Sarajevo (O-1238/12)

arhiva
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
standardi
Povezani oglasi