Uniauto d.o.o. Mostar (likvidiran)

Više o Uniauto d.o.o. Mostar (likvidiran)

Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnom osobom UNIAUTO d.o.o. Mostar

Općinski sud u Mostaru, likvidacijski sudac Divna Bošnjak, rješavajući u postupku provođenja likvidacije nad pravnom osobom "UNIAUTO" DOO Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Bišće Polje bb, na ročištu održanom dana 18.12.2012. godine, donio je sljedeće RJEŠENJE I. Zaključuje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom "UNIAUTO" DOO Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Bišće Polje bb. II. Razrješava se dužnosti likvidatora DruštvaBoško Raguž, dipl. ecc. izMostara. III. Preostala imovina Društva, novčana sredstva na računu Društva kod UNICREDIT BANK DD Mostar, u iznosu od 44.916,00 KM, se vraćaju i uručuju osnivačima Društva fizičkim osobama (13) razmjerno njihovim udjelima u Društvu, a u nominalnoj vrijednosti istih, a kako slijedi: 1. Slobodan Bezer iz Ljubuškog, selo Humac uručuje se 1,44% udjela, odnosno nominalna vrijednost iznos od 646,79 KM, 2. Miro Boras iz Ljubuškog, selo Hardomilje uručuje se 9,82% udjela, odnosno nominalna vrijednost iznos od 4.410,75 KM, 3. Ljiljanka Bubalo iz Ljubuškog, ul. Zrinski Frankopanska bb, uručuje se 9,15% udjela, odnosno nominalna vrijednost iznos od 4.109,81 KM, 4. Nikola Jelić iz Ljubuškog, selo Hardomilje, uručuje se 5,49% udjela, odnosno nominalna vrijednost iznos od 2.465,89 KM, 5. Ilija Kožulj iz Mostara, ul. Franje Miličevića 37, uručuje se 5,67% udjela, odnosno nominalna vrijednost iznos od 2.546,74 KM, 6. Gojko Lauc iz Ljubuškog, selo Vašarovići, uručuje se 5,42% udjela, odnosno nominalna vrijednost iznos od 2.434,45 KM, 7. VojkoMajić iz Ljubuškog, selo Veljaci, uručuje se 11,05% udjela, odnosno nominalna vrijednost iznos od 4.963,22 KM, 8. Marinko Planinić iz Ljubuškog, selo Hrašljani, uručuje se 11,58% udjela, odnosno nominalna vrijednost iznos od 5.201,27 KM, 9. Mira Prusina iz Ljubuškog, ul. Nikole Kordića bb, uručuje se 2,96% udjela, odnosno nominalna vrijednost iznos od 1.329,51 KM, 10. Josip Perić iz Ljubuškog selo Hrašljani, uručuje se 6,60% udjela, odnosno nominalna vrijednost iznos od 2.964,46 KM, 11. Branka Vučić iz Ljubuškog, ul. Bana Jelačića bb, uručuje se 13,28% udjela, odnosno nominalna vrijednost iznos od 5.964,84 KM, 12. Drago Vučić iz Ljubuškog, ul. Bana Jelačića bb, uručuje se 8,77% udjela, odnosno nominalna vrijednost iznos od 3.939,13 KM, 13. Zdravko Vujević iz Ljubuškog, Vitinska bb, uručuje se 8,77% udjela, odnosno nominalna vrijednost iznos od 3.939,13 KM. IV. Ovo Rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". V. Po pravomoćnosti ovog Rješenja, navedena pravna osoba brisat će se iz Registra Općinskog suda u Mostaru, koje je upisano u matični registarski broj 1-11203, a po Rješenju broj Tt-102/04 od 20.02.2004. godine. VI. Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret predlagača. Broj 58 0 L 116544 12 L 20. prosinca 2012. godine Mostar (03-3-3257/12)

arhiva
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
standardi
Povezani oglasi