T.M.S.S. d.o.o. Sarajevo

Više o T.M.S.S. d.o.o. Sarajevo

Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem T.M.S.S. Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Sarajevo

Općinski sud Sarajevo objavljuje slijedeći OGLAS 1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "T.M.S.S." Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Sarajevo, ul. Stara cesta br. 92, Sarajevo - Vogošća. 2. Razrješava se dužnosti likvidatora TULOVIĆ SMAIL iz Sarajeva, ul. Stara cesta jezera br. 92. 3. Po pravosnažnosti ovog Rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz RegistraOpćinskog suda u Sarajevu, koje je upisano umatični broj subjekta broj 65-01-0431-09, a po Rješenju broj 65 0 L 192751 11 L od 08.10.2012. godine. 4. Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". 5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. Broj 65 0 L 192751 11 L 10. decembra 2012. godine Sarajevo (O-1209/12)

arhiva
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
standardi
Povezani oglasi