Žitopromet d.d. Mostar

Više o Žitopromet d.d. Mostar

Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad imovinom stečajnog dužnika Žitopromet d.d.Mostar

Općinski sud Mostar, stečajni sudija Rabija Tanović, rješavajući po prijedlogu 1. Alilović Ilija, Studenci, Ljubuški, 2. Anić Ivo, Predgrađe, Ljubuški, 3. Aničić Marinko, Mostar, 4. Bebek Radovan, Veljači, Vitina, 5. Bevanda Ivica, Mostar, 6. CvitkovićAnđelko,Trn, Široki Brijeg, 7. Ćubela Snježan,Mostar, 8. FaletarBlaženka, Mostar, 9. Faletar Zdenko, Mostar, 10. Knezović Mladenka, Mostar, Kraljević Jozo,12. Kraljević Dejan, 13. Marić Ivan, Mostar, 14. Marić Ante, Glog Goranci, 15. Marušić Milka, Kočerin, Široki Brijeg, 16. Miletić Slavica, Mostar, 17. Marijanović Ružica, Mostar, 18. Miličević Josip, Mostar, 19. Pandža Franjo, Mostar, 20. Pandža Nikola,Mostar, 21. Prskalo Jagoslav,Mostar, 22. RaičMladen,Mostar, 23. RaičAnita, Mostar, 24. Marić Marica, Mostar, 25. Rajič Anđelko, Ante i Nikole Marića Mostar, 26. Šimić Gordana, Kolonija Rodoč,Mostar, 27. Šurkalović Karolina, KraljaMostar, 28. Trbara Franjo,Mostar, 29. Vidović Jozo, 30. Vladić Nela, Orlac,Mostar, 31. Vasilj Šimun, Cmopod, Ljubuški, 32. Zovko Blaženka, Cim, Mostar, 33. Zeljko Augustin, Mostar, 34. ZubićGoran,Mostar, 35. ZubićVlado,Mostar, 36. Raić Zdenko,Vihovići, Mostar, 37. Sabljić Mate, Čalići, Čerin, 38. Zelenika Jasminka, Gradac Polje, Široki Brijeg, 39. Pandža Franjo, Mostar i 40. Vrančić Milenko, Mostar, svi zaposlenici društva "Žitopromet" d.d. Mostar, za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom društvom "Žitopromet" d.d. Mostar, ul. Mile Budaka 97, od 05.10.2012. godine, na ročištu održanom dana 21.02.2012. godine, donio je slijedeće 


                                                        RJEŠENJE 

 Otvara se stečajni postupak nad imovinom stečajnog dužnika "ŽITOPROMET" d.d. Mostar, sa sjedištem na adresi ul. Dr. Mile Budaka broj 97, Mostar, upisanog u Registar privrednih društava Općinskog suda Mostar pod brojem 1-805. 
Za stečajnog upravnika imenuje se Musa Milka iz Mostara. 
Kao vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se 22.02.2013. godine u 12,00 sati, kada će Rješenje o otvaranju stečajnog postupka biti objavljeno na oglasnoj tabli ovoga Suda. 
 Pozivaju se povjerioci stečajnog dužnika da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja Sudu u dva primjerka, s dokazima o osnovanosti svog potraživanja, s pozivom na broj spisa, s tim što su uz prijavu dužni priložiti dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u visini od 0,9% na vrijednost svog potraživanja, s tim što iznos takse ne može biti manji od 45,00 KM niti veći od 9.000,00 KM. Taksa se ima uplatiti na depozitni račun ovoga Suda broj 3381002250664541. 
 Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja. 
 Određuje se upis zabilježbe otvaranja stečajnog postupka u registru privrednih dtruštava Općinskog suda Mostar pod brojem 1-805, matičnog registra subjekta upisa, odnosno stečajnog dužnika "Žitopromet" d.d. Mostar. 
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavit će se na oglasnoj tabli ovoga Suda i "Službenim novinama Federacije BiH". 
Ročište radi ispitivanja prijavljenih potraživanja povjerilaca određuje se i zakazuje za dan 24.04.2013. godine sa početkom u 08,30 sati u velikoj sali ovoga Suda. 
 U nastavku ispitnog ročišta održat će se i Prva skupština povjerilaca, odnosno izvještajno ročište. 
 Broj 58 0 St 118759 12 St 22. februara 2013. godine Mostar (03-3-582/13)