Konjuh d.d. Živinice

Više o Konjuh d.d. Živinice

Nekretnina

KONJIH dd Zivinice u stecaju - Prodaja nepokretne imovine stecajnog duznika

„KONJUH" dd Živinice, za proizvodnju i promet namještaja-u stečaju

Ul. Prva ulica 57

75270 Živinice

 

Na osnovu člana 101, 102 i 103 Zakona o stečajnom postupku (Službene novine FBiH br.29/03, 32/04 i 42/06), Odluke Skupštine povjerilaca i Odluke Odbora povjerilaca, od 22.04.2024. godine stečajni upravnik objavljuje

 

                                                                                       OGLAS

O PRODAJI NEPOKRETNE IMOVINE USMENIM JAVNIM NADMETANJEM I OPREME SISTEMOM ZATVORENIH PONUDA

 

A. Predmet oglasa je prodaja imovine stečajnog dužnika,,KONJUH" dd Živinice, za proizvodnju i promet namještaja-u stečaju, što uključuje slijedeću imovinu:

1. Proizvodno-poslovni objekti, izgrađeni unutar kruga Tvornice , više objekata koji predstavljaju funkcionalnu cjelinu, i to:

 

LOT. I. Fabrički krug PL 469,-Fabrika stolova, Zemljišno knjižni uložak broj 6557.

Kotlana upravna zgrada sagrađena na k.č. 1355/26-Kotlana površine 823 m2, Fabrika stolova poslovna zgrada u privredi sagrađen na k.č. 1355/36-Fabrika stolova površine 2568 m2

Fabrika stolova poslovna zgrada u privredi sagrađen na k.č. 1355/20-Fabrika stolova površine 3107 ni.Fabrika stolova poslovna zgrada u privredi sagrađena na k.č. 1355/37- Stolovi površine 4009 m Fabrika kuća i zgrada zemljište uz privrednu zgradu k.č. 1355/31 površine 14519 m2,

Fabrika stolova poslovna zgrada u privredi k.č. 1355/38-Fabrika stolova poslovna zgrada u privredipovršine površine 4655 ni', magacin skladište k.č. 1355/23 površina 1865 m2.

(Suvlasništvo u putu PL 11919, ZK.UL. 10569, 1/11 na k.č. 1355/51, 1355/53,1355/50, 1355/45, 1355/43, 1355/52, ukupna površine 5444nr).

1.1. Ukupna vrijednost neizgrađenog zemljišta sa neuplanjenim objektima (trafo stanica, metalna nastrešnica za

pellet, dimnjak id r) fab.krug PL 469 iznosi                            2.281.805,35 KM.

1.2.        Vrijednost zemljišta suvlasništvo u putu (1/11).                   94.032,90 KM.

1.3.        Površina građevinskog objekata 823 m2sazemljištem ispod objekta: k.č. 1355/26,

ukupna vrijednost                           189.857,70 KM.

1.4.        Ukupna površina građevinskih objekata 9684 m2, sa zemljištem ispod objekata:

k.č. 1355/36,1355/20,1355/37, ukupna vrijednost             :.. 1.999.087,31 KM.

1.5.        Ukupna površina građevinskih objekata 6520 m2 sa zemljištem ispod objekta:

k.č. 1355/23,1355/38 ukupnavrijednost....                           1.265.678,10 KM.

1.6.        Stalna sredstva (mašine, oprema, postrojenja, sitan inventar,) prema popisnoj listi Fabrika stolica i stolovajEnergana sa održavanjem i autosaobraćajem

ukupna vrijednost bez PDV iznosi                             943.190,60 KM

Ukupno početna prodajna cijena LOT. I. (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)     5.830.461,36 KM

Ukupno početna prodajna cijena LOT. I. (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)                          6.773.651,96 KM

 

2.LOT. II. Fabrički krug PL 469, - Fabrika elemenata, Zemljišno knjižni uložak broj 6557.

2.1.Fabrika elemenata ostalo neplodno zemljište k.č. 1355/1 površine 11224 m2, Magacin skladište sagrađenana k.č. 1355/9 površine 304 m2, Sušara 4-Bolman sagrađenana k.č. 1355/10-Sušara površine 326 m2, Sušara 3- Žičnica sagrađena . na k.č. 1355/1 l-Sušara površine 281 m2, Sušara Američka sagrađena na k.č. 1355/12-Sušara površine 478 m2, Magacin sagradenna k.č. 1355/16-Magacin površine 979 m2, Sušara Bosanka sagrađena . na k.č. 1355/13-Sušara površine 615 m2, Parketara sagradenna k.č. 1355/14-Fabrika parketa površine 486 ni, Krojačnica sagradenna k.č. 1355/15-Krajačnica površine 1564 m2, Pilana sagrađen na k.č. 1355/17-Pilanapovršine 1602 m2

(Suvlasništvo u putu PL 11919, ZK.UL. 10569,1/11 nak.č. 1355/51,1355/53, 1355/50,1355/45, 1355/43, 1355/52

površine 5444 m2)

2.1.        Ukupna vrijednost neizgrađenog zemljišta fab.krug PL 469 iznosi.:              2.244.800,00 KM

2.2.        Vrijednost zemljišta suvlasništvo u putu (1/11)                    94.032,90 KM

2.3.        Ukupna vrijednost građevinskih objekata sa zemljištem ispod objekata PL 469 iznosi                3.002.872,44 KM.

Ukupno početna prodajna cijena LOT. II. (2.1+2.2+2.3.)                  5.341.705,34 KM

 

3.LOT. II.l. Fabrički krug PL 469, - Fabrika elemenata, Zemljišno knjižni uložak broj 6557.

Fabrika elemenata ostalo neplodno zemljište k.č. 1355/65 površine 1204 m2. Sušara sagrađena na parceli k.č. 1355/61 površine 421 m2, Sušara sagrađena na parceli k.č. 1355/62 površine 452 m2, magacin sagrađen na parcel 1355/58

površine 740 ni

3.2.1.1 .Ukupna vrijednost neizgrađenog zemljišta fab.krug PL 469 iznosi 240.800,00 KM.

3.2.1,2..Ukupna vrijednost građevinskih objekata sa zemljištem ispod objekata PL 469 iznosi.. 685.035,15 KM.

Ukupna početna vrijednost LOTA H.t.( 3.2.1.1 +3.2.1.2)                  925.835,15 KM.

 

 

4.LOT.III. Fabrički krug PL 469, - Fabrika Furnira, Zemljišno knjižni uložak broj 6557. Fabrika kuća i zgrada ostalo neplodno zemljištek.č. 1355/30 površinel0978 m2;Fabrika furnira, zemljište uz privrednu zgradu k.č. 1355/18- Fabrika furnira površine 5079 ni2, (Suvlasništvo u putu PL 11919, ZK. UL. 10569, 1/11 na k.č.

1355/51,1355/53,1355/50, 1355/45,1355/43,1355/52 površine 5444 m2)

4.1 .Ukupna vrijednost neizgrađenog zemljišta fab.krug PL 469 iznosi                                     f.646.700,O0KM.

4.2.        Vrijednost zemljišta suvlasništvo u putu (1/11)                    94.032,90 KM

4.3.        Ukupna vrijednost građevinskih objekata sa zemljištem ispod objekata PL 469 iznosi.               1.445.385,58 KM

Ukupno početna prodajna cijena LOT. III. (4.1+4.2+4.3)                  3.186.118,48 KM

 

5.LOT.V. Fabrički krug PL 469, Zemljišno knjižni uložak broj 6557.

Magacin gotovih proizvoda sagrađen na k.č. 1355/24-Magacin gotovih proizvoda površine 2715 m2 , Fabrika zemljište uz privrednu zgradu parcela k.č. 1355/42 površine 2066 ni Fabrika zemljište uz privrednu zgradu parcela k.č. 1355/57 površine 338 m2 .(Suvlasništvo u putu PL 11919, ZK. UL. 10569, 1/11 na k.č. 1355/51, 1355/53,

1355/50,1355/45,1355/43, 1355/52 površine 5444 m2)

5.1.        Ukupna vrijednost neizgrađenog zemljišta fab.krug PL 469 iznosi                342.570,00 KM.

5.2.        Vrijednost zemljišta suvlasništvo uputu (494,91x190,00)                  94.032,90 KM

5.3.        Ukupna vrijednost građevinskih objekata sa zemljištem ispod objekata PL 469 iznosi..               642.238,95 KM

Ukupno početna prodajna cijena LOT. V .(5.1+5.2+5.3).                  1.078.842,85 KM

 

6.LOT.VI. Fabrički krug PL 469, Zemljišno knjižni uložak broj 6557.

Fabrika zemljište uz privrednu zgradu parcela k.č, 1355/44 površine 3509 m2 .Upravna zgrada parcela k.č. 1355/25površine 316 m2 (Suvlasništvo u putu PL 11919, ZK. UL. 10569, 1/11 na k.č. 1355/51, 1355/53, 1355/50,

1355/45,1355/43,1355/52 površine 5444 ni)

6.1.        Ukupna početna vrijednost neizgrađenog zemljišta fab.krug PL 469 iznosi                600.039,00 KM.

6.2.        Vrijednost zemljišta suvlasništvo u putu (1/11)                    94.032,90 KM

6.3.        Ukupna vrijednost građevinskih objekata sa zemljištem ispod objekata PL 469 iznosi... 60.346,74 KM

Ukupno početna prodajna cijena LOT. VI .(6.1+6.2+6.3)                                                754.418,64 KM.

 

7. LOT.IX. Fabrički krug PL 469, Zemljišno knjižni uložak broj 6557.

Fabrika elemenata kuća 1 zgrada ostalo neplodno zemljište k.č. 1355/40 površine 4808m2, Fabrika elemenata ostalo neplodno zemljište k.č. 1355/71 površine I629m2, Fabrika elemenata ostalo neplodno zemljište k.č. 1355/72 površine 2086 ni, Fabrika elemenata ostalo neplodno zemljište k.č. 1355/73 površine 1416 ni, Fabrika elemenata ostalo neplodno zemljište k.č. 1355/74 površine 1965 ni, Fabrika elemenata ostalo neplodno zemljište k.č. 1355/75 povTŠine 3951 ni. Fabrika elemenata ostalo neplodno zemljište k.č. 1355/76 površine 1759 ni, Magacin skladište sagrađena na parceli parcela k.č. 1355/39 površine 1293 ni,

Fabrika elemenata ostalo neplodno zemljište parcela k.č. 1355/55 površine 1580 ni, Fabrika elemenata ostalo neplodno zemljište parcela k.č. 1355/77 površine 2091 ni, Fabrika elemenata ostalo neplodno zemljište parcela k.č. 1355/78 povTŠine 5011 ni.Fabrika elemenata ostalo neplodno zemljište parcela k.č. 1355/79 površine 1845 ni, Fabrika elemenata ostalo neplodno zemljište parcela k.č. 1355/80 površine 729 m2, Fabrika elemenata ostalo neplodno zemljište parcela k.č. 1355/81 površine 3605 ni, Fabrika elemenata ostalo neplodno zemljište parcela k.č. 1355/82 površine 1766 ni, Fabrika elemenata ostalo neplodno zemljište parcela k.č. 1355/83 površine 546 ni, Fabrika elemenata ostalo neplodno zemljište parcela k.č. 1355/84 površine 361 ni, Fabrika kuća i zgrada ostalo neplodno zemljište, šupa parcela k.č. 1355/85 površine 1209 m2,Fabrika elemenata ostalo neplodno zemljište parcela k.č. 1355/64 površine 599 ni, Fabrika elemenata ostalo neplodno zemljište parcela k.č. 1355/66 površine 398 ni.Fabrika elemenata, ostalo neplodno zemljište parcela k.č. 1355/67 površine 32 ni, Fabrika elemenata ostalo neplodno zemljište parcela k.č. 1355/69 površine 77 ni, Fabrika elemenata ostalo neplodno zemljište parcela k.č. 1355/70 površine 494 ni,Fabrika elemenata ostalo neplodno zemljište parcela k.č. 1355/68 površine 2034 ni. (Suvlasništvo u putu PL 11919, ZK.UL. 10569,1/11 nak.č. 1355/51, 1355/53,1355/50, 1355/45,1355/43, 1355/52, ukupne površine 5444 ni).

7.1.        Ukupna vrijednost neizgrađenog zemljišta fab.krug PL 469 iznosi                11.728.632,90 KM

7.2.        Vrijednost zemljišta suvlasništvo u putu (1/11)                    94.032,90 KM

7.3.        Ukupna vrijednost građevinskih objekata sa zemljištem ispod objekata PL 469 iznosi.. 389.477,16 KM

Ukupno početna prodajna cijena LOT. XI. (7.1+7.2+7.3.)                 12.480.810,06 KM

 

8.           LOT.X. Fabrički krug PL 469, Zemljišno knjižni uložak broj 6557.

Garaža sagrađenana k.č. 1355/19-garaža površine 517 ni .Fabrika ostalo neplodno zemljište parcela k.č. 1355/41 površine 3353 ni (Suvlasništvo u putu PL 11919, ZK. UL. 10569, 1/11 nak.č. 1355/51, 1355/53,1355/50,1355/45, 1355/43,1355/52 površine 5444 ni)

8.1.        Ukupna vrijednost neizgrađenog zemljišta fab.krug PL 469 iznosi  1.005.900,00 KM

8.2.        Vrijednost zemljišta suvlasništvo u putu (1/11)                    94.032,90 KM

8.3.        Ukupna vrijednost građevinskih objekata sa zemljištem ispod objekata PL 469 iznosi.... 155.100,00 KM

Ukupno početna prodajna cijena LOT. X. (8.1.+8.2.+8.3.)                1.255.032,90 KM

 

9.           LOT.XI. Fabrički krug PL 469, Zemljišno knjižni uložak broj 6557.

Fabrika kuća i zgrada ostalo neplodno zemljište, šupa parcela k.č. 1355/54 površine4800 ni,(Suvlasništvo u putu PL

11919.ZK.UL. 10569,1/11 nak.č. 1355/51,1355/53,1355/50,1355/45, 1355/43,1355/52 površine 5444 ni)

9.1 Ukupna vrijednost neizgrađenog zemljišta fab.krug PL 469 iznosi          1.534.032,90 KM.

9.2.        Vrijednost zemljišta suvlasništvo u putu (1/11)                    94.032,90 KM.

9.3.        Kuća i zgrada-šupa kod pruge PL 469 iznosi.. 1.314,06 KM.

Ukupno početna prodajna cijena LOT. XI. (9.1+9.2+9.3.)                 1.535346,96 KM.

 

10.         LOT.XII. Fabrički krug PL 469, Zemljišno knjižni uložak broj 6557.

Fabrika kuća i zgrada zemljište uz privrednu zgradu parcela k.č. 1355/29 površine 5806 ni. Fabrika kuća i zgrada zemljište uz privrednu zgradu parcela k.č. 1355/86 površine 2394 ni, Fabrika kuća i zgrada zemljište uz privrednu zgradu parcela k.č. 1355/87 površine 173 ni.Fabrikazemljište uz privrednu zgradu k.č.1355/56 površine 387 m2.

10.1 .Ukupna vrijednost neizgrađenog zemljišta fab.krug PL 469 iznosi                     2.628.000,00 KM.

10.2.Kuća i zgrada - portirnica jug PL 469 iznosi 1.109,23 KM.

Ukupno početna prodajna cijena LOT. XII. (10.1+10.2)                     2.629.109,23 KM.

 

11.         LOT.XIII. Fabrički krug PL 469, Zemljišno knjižni uložak broj 6557.

Fabrika ostalo neplodno zemljište parcela k.č. 1355/28 površine 1962 ni, Fabrika ostalo neplodno zemljište parcela

k.č. 1355/88 površine 12 ni. Fabrika ostalo neplodno zemljište parcela kč. 1355/89 površine. 10 ni.

Ukupno početna prodajna cijena LOT. XIII                            595.200,00 KM.

 

12.         LOT.XIV- Cijene bez PDV-a

Stalna sredstva mašine (Lista 1 i lista 2) do isteka zaliha.

Konjuh d.d. Živinice u stečaju prodaje mašine za obradu drveta do isteka zaliha po cijeni iz tabela 1 i 2, mašine se mogu pogledati svakog radnog dana od 07:00 sati do 15:00 sati, informacija o cijeni kao i liste se mogu dobiti na broj telefona 035/774-114 i na licu mjesta u firmi.

 

13. LOT.XV

1 .Kontejner dupli 2x2,5x9x2,5 m početna cijena 5.130,00 KM bez PDV-a, 2.2/40.Kružna pila za poprečno rezanjepočetna cijena 1.900,00 KM, 3.2/41.Kružna pila za poprečno rezanje početna cijena 1.900,00 KM.

A.           Prodaja imovine usmenim javnim nadmetanjem pojedinačno po lotovima kao cjelinae (Lot 1, Lot II, Lot II.l, Lot 111, Lot V, Lot VI, Lot IX, Lot X, Lot XI, Lot XII, LotXIH), održat će se 13.06.2024 godine u prostorijama "KONJUH" d.d. Živinice za proizvodnju i promet namještaja u stečaju, UL. Prva br. 57 Živiniceu u 11 .časova. Ukoliko nebude zainteresovanih kupaca po lotovima kao cijelina odmah nakon toga u 11 časova i 30 minuta vršit će se prodaja pojedinačno po lotovima bez mašina.

Za (LOT XV) putem zatvorenih ponuda.Otvaranje pristiglih zatvorenih ponuda održat će se u 13.06.2024 godine u 13 časova na istoj adresi.

B.           Uslovi, termin i način prodaje

 

1.           Pravo učešća na Oglasu o prodajiimaju sva pravna i fizička lica koja dostave dokaz o uplati sredstava na ime garancije (depozita) u iznosu od 10% od početne vrijednosti predmeta prodaje, odnosno najviše 10.000,00 KM, na transakcijski račun firme „KONJUH" dd Živinice za proizvodnju i promet namještaja-u stečaju kod ASA banke dd Sarajevo broj: 1346301001898745, sa naznakom: osiguranje za učešće na javnom nadmetanju, pojedinačno po lotovima sa naznakom koji lotovi kao cjelina ili za LOT 1 bez mašina, najkasnije do 10.06.2024godinc pečat banke ili pošte.

2.           Zatvorene ponude za pojedine stavke LOT-aXV dostaviti u zatvorenim kovertama sa naznakom rednog broja i naziva mašine-uređaja sa dokazom o uplati depozita ponuđenom cijenom koja ne može biti niža od početne cijene navedene u lotu XV na adresu "Konjuh" d.d. Živinice u stečaju, UL. Prva ulica 57, 75270 Živinice sa naznakom PONUDA NE OTVARAJ, najkasnije do 10.06.2024 godine,( pečat pošte).

3.           Razlučni povjerilac ne uplaćuje depozit za predmete razlučnog prava alije obavezan izvršiti prijavu svog učešća sa ponuđenom cijenom i uplatiti deposit za imovinu na koju nema razlučilo pravo najkasnije do 10.06.2024. godine pečat banke ili pošte, sa naznakom zašto se prijavljuje.

4.           Zainteresovani kupci koji uplate deposit a ne učestvuju na licitaciji gube pravo na povrat deposita.

5.           Pojedinačno podizanje iznad početne cijene na usmenom javnom nadmetanju za stavke po lotovima mogu biti najmanje 10.000,00 KM a najviše 100.000,00 KM.

ć.Imovina, koja je predmet prodaje je u posjedu i vlasništvu stečajnog dužnika, i prodaje se u postojećem pravnom statusu.

7.           Kupcu će uplaćeno osiguranje biti uračunato u cijenu, a ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena (osim prva tri rangirana) garancija će se vratiti u roku od sedam dana od dana zaključenja javnog nadmetanja po ovom oglasu.

8.           Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac,

9.           Prodaja se vrši po načelu «videno-kupljeno», bez naknadnih prigovora, žalbi, vezano za predmet prodaje,

 

10.         Najpovoljniji ponuđač koji učestvuju u javnom nadmetanju za nepokretnu imovinu je dužan uplatiti cjelokupan iznos postignute kupoprodajne cijene u roku od 30 dana, računajući od dana održavanja usmenog javnog nadmetanja. Najpovoljni ponuđač koji učestvuje za LotXV dužan je uplatiti cjelokupni iznos postignute kupoprodajne cijene u roku t)d 10 dana od proglašenja za najpovoljnijeg ponuđača odnosno od dana otvaranja ponuda.

11.         Ako najpovoljniji ponuđač odustane od ponude, ne uplati ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od trideset (30) dana od održavanja usmenog-javnog nadmetanja smatra sc da je odustao od kupnje, te gubi pravo na povrat garancije (depozita), a stečajni upravnik proglašava kupcem slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača, Ako najpovoljni ponuđač za stavke lot-a XV ne uplati ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda smatrat će se daje odustao od kupovine te gubi pravo na povrat garancije (depozita) a stečajni upravnik proglašava kupcem slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača. Kupac pokretne imovine dužan je istu preuzeti u roku 30. dana od dana uplate.

12.         Imovina koja je predmet prodaje, kao i dokumentacija vezana za istu.može se pogledati svakog radnog dana od 07-15 sati, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 035 774 114 i 061/421074,

Stečajni upravnik