Army Shop d.o.o. Sarajevo

Više o Army Shop d.o.o. Sarajevo

Pokretnina

ARMY SHOP doo Sarajevo u stecaju - Prodaja zaliha robe

                                                                                      OGLAS

 

ARMY SHOP D.O.O. SARAJEVO U STEČAJU OGLAŠAVA 1. PRODAJU:

 

1.    ZALIHA ROBE

POČETNA CIJENA ZALIHA ROBE PREMA IZVRŠENOM SUDSKOM VJEŠTAČENJU IZNOSI 10.870.00 KM.

 

Pregled i TABELARNI POPIS artikala zainteresovanim licima za dostavu ponude dostupan je svaki radni dan u periodu od 8,00 do 10,00h uz prethodnu najavu na broj telefona +387 61 548 615

 

PONUDE U ZATVORENIM KOVERTAMA ZAINTERESOVANIH LICA SLATI NA ADRESU: Stečajni upravnik Jasmin Šarenkapa, Antuna Branka Šimića 4, 71000 Sarajevo ZAKLJUČNO SA 04.12.2023. godine

 

PONUĐENA CIJENA NE SMIJE BITI ISPOD PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI.

PONUĐAČ MORA POSJEDOVATI ODGOVARAJUĆU DOZVOLU ZA PREDMETNU VRSTU OPREME „ML".

O NAJBOLJOJ PRIHVAĆENOJ PONUDI PONUĐAČ ĆE BITI OBAVIJEŠTEN PISMENIM PUTEM, NAKON ČEGA TEČE ROK OD 15 DANA ZA UPLATU KUPOPRODAJNE CIJENE NA RAČUN ARMY SHOP D.O.O. SARAJEVO U STEČAJU. U ROKU OD 15 DANA OD IZVRŠENE UPLATE SAČNIĆE SE KUPOPRODAJNI UGOVOR.

 

STEČAJNI UPRAVNIK ZADRŽAVA PRAVO DA NE PRIHVATI Ni JEDNU PONUDU TE DA PONIŠTI OGLAS ZA JAVNI PRODAJU, BEZ OBRAZLOŽENJA.

 

Stečajni upravnik

Jasmin Šarenkapa