Pokretnina

Imex International RS d.o.o. Trebinje u stečaju - Prodaja zaliha robe i masina za sivenje

"lmex International RS" d.o.o. u stečaju

Trebinje

 

Broj: 02/23

 

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca o uslovima i načinu prodaje imovine stečajnog dužnika, stečajni upravnik

 

                                                                                 OGLAŠAVA

                    prodaju imovine stečajnog dužnika putem usmenog javnog nadmetanja

 

Predmet prodaje:

Pokretna imovina i to:

•metražna roba, količine 2027 m2, po početnoj licitacionoj cijeni 2.50 KM,

-košulja dugi rukav, 302 komada, po početnoj licitacionoj cijeni po jednom komadu 7,00 KM,

-košulja kratki rukav, 64 komada, po početnoj licitacionoj cijeni po jednom komadu 5,00 KM,

•Setovi i ogrtači,41 komad, po početnoj licitacionoj cijeni po jednom komadu 5,00

-majice kratki rukav, 91 komad, po početnoj licitacionoj cijeni po jednom komadu 5,00

-majice dugi rukav, 75 komada, po početnoj licitacionoj cijeni po jednom komadu 6,00

suknje, 137 komada, po početnoj licitacionoj cijeni po jednom komadu 7,00 KM, ciganke, 21 komad, po početnoj licitacionoj cijeni po jednom komadu 7,00 KM, sako, 70 komada, po početnoj licitacionoj cijeni po jednom komadu 9,00 KM, pantalone ljetne, 54 komada, po početnoj licitacionoj cijeni po jednom komadu 9,00 pantalone zimske, 37 komada, po početnoj licitacionoj cijeni po jednom komadu 10,00 haljine ljetne, 82 komada, po početnoj licitacionoj cijeni po jednom komadu 8,00 KM, haljine zimske, 25 komada, po početnoj licitacionoj cijeni po jednom komadu 9,00

•tunike zimske, 21 komad, po početnoj licitacionoj cijeni po jednom komadu 8,00 KM,

mašina za automatsko sječenje krojeva na stolu cuter vector 2500 v2, po početnoj licita¬cionoj cijeni 20200,00 KM,

ručni nož za krojenje sa postoljem kingstar, po početnoj licitacionoj cijeni 150,00 KM,

ploter za štampu krojenih šablona flvpen, po početnoj licitacionoj cijeni 1500,00 KM,

mašina za ušivanje dugmadi durkopp 564, po početnoj licitacionoj cijeni 400,00 KM,

mašina za ušivanje dugmadi Pfaff 966/11, po početnoj licitacionoj cijeni 400,00 KM,

mašina za ušivanje dugmadi durkopp 564, po početnoj licitacionoj cijeni 400,00 KM,

mašina šteperica sa nožem za rezanje durkopp adler ag 212, po početnoj licitacionoj cijeni

350,00 KM,

mašina za Šivenje durkopp 556, po početnoj licitacionoj cijeni 300,00 KM,

sto za peglanje malkan up2021k, po početnoj licitacionoj cijeni 400,00 KM,

presa za dugmad, po početnoj licitacionoj cijeni 150,00 KM,

mašina za porobljavanje maier&sohne, po početnoj licitacionoj cijeni 150,00 KM,

kotao na paru za parne pegle comel 05131505/d8332, po početnoj licitacionoj cijeni 100,00 KM,

kotao na paru za parne pegle comel 05131510/d8512, po početnoj licitacionoj cijeni 100,00 KM,

kotao na paru malkan sa dva izvoda up-100p2, po početnoj licitacionoj cijeni 150,00

-kotao za peglanje veit 1233220000/0701038355, po početnoj licitacionoj cijeni 100,00

-sto za peglanje veit 14471210010/1100004151, po početnoj licitacionoj cijeni 50,00 sto za peglanje veit 1447110000/1100303736, po početnoj licitacionoj cijeni 50,00 sto za peglanje veit 1447110000/1100305136, po pčetnoj licitacionoj cijeni 150,00

-sto za peglanje veit 144.701.000.0/020757526, po početnoj licitacionoj cijeni 150,00

-sto za peglanje veit 1447110010/07000003741, po početnoj licitacionoj cijeni 150,00

•mašina za premotavanje konca, po početnoj licitacionoj cijeni 50,00 KM,

mašina za namotavanje dugmadi, po početnoj licitacionoj cijeni 50,00 KM,

mašina za našivanje dugmadi na rukave durkopp, po početnoj licitacionoj cijeni 50,00

•mašina za šivenje durkopp adler ag274, po početnoj licitacionoj cijeni 50,00 KM,

mašina za opšivanje vammoto, po početnoj licitacionoj cijeni 150,00 KM, kotao za peglanje malkan up 2021k, po početnoj licitacionoj cijeni 100,00 KM, sto za peglanje malkan, po početnoj licitacionoj cijeni 200,00 KM,

-mašina za našivanje dugmadi durkopp 564, po početnoj licitacionoj cijeni 50,00 KM, mašina za šivenje durkopp 212, po početnoj licitacionoj cijeni 50,00 KM,

mašina za šivenje durkopp 212, po početnoj licitacionoj cijeni 50,00 KM,

mašina za šivenje durkopp 212, po početnoj licitacionoj cijeni 50,00 KM,

mašina za izreckavanje materijala'krauss&reichert, po početnoj licitacionoj cijeni 100,00 KM,

mašina za izreckavanje materijala krauss&reichert, po početnoj licitacionoj cijeni 100,00 KM,

presa za peglanje o.vviethuchter, po početnoj licitacionoj cijeni 200,00 KM,

presa za peglanje hoffman ve, po početnoj licitacionoj cijeni 250,00 KM,

presa za peglanje hoffman hr, po početnoj licitacionoj cijeni 250,00 KM,

ploter za štampu krojenih šablona gerber infinitv 45,

početnoj licitacionoj cijeni 1500,00 KM,

presa za drikere, po početnoj licitacionoj cijeni 150,00 KM.

Nad navedenom pokretnom imovinom ne postoje lica koja imaju pravo preče kupovine. Prodaja naprijed navedene imovine stečajnog dužnika obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja licitacije dana 24.11.2023. godine, sa početkom uli časova u prostorijama Okružnog privrednog suda u Trebinju.

Naprijed navedena imovina prodaje se u viđenom stanju i postojećem pravnom statusu, te se naknadne reklamacije ne uvažavaju. Imovina koja je predmet prodaje može se razgledati svakim radnim danom

Od 10 do 14 časova. Troškovi koji su vezani, porez i drugi padaju na teret kupca. Na licitaciji pravo učešća imaju pravna i fizička lica koja uplate kauciju u iznosu Od 10% Od početne licitacione cijene za licitiranu pokretnu imovinu. Uplata kaucije može se izvršiti na žiro-račun stečajnog dužnika broj: 5710800000098581 otvoren kod Komercijalne banke a.d. predujam uplatiti dva dana prije održavanja licitacije i dokaz o uplati priložiti na dan održavanja licitacije. Kupac je dužan najkasnije u roku od 15 dana po obavljenoj licitaciji uplatiti izlicitiranu cijenu umanjenu za uplaćenu kauciju na žiro-račun stečajnog dužnika, u protivnom kaucija će pripasti stečajnom dužniku. Po uplati cjelokupne izlicitirane cijene kupac će preuzeti pokretne stvari. Sve dodatne informacije se mogu dobiti od stečajnog upravnika na telefon broj: 065/922-757. Napomena: prodaja oglašene pokretne imovine po ovom oglasu će se izvršiti ukoliko se na licitaciji prijavi samo jedan učesnik. 

 

Stečajni upravnik

Slavko Ilić