Metplast d.o.o. Srbac

Više o Metplast d.o.o. Srbac

Nepoznato

Pokretanje prethodnog postupka za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Metalplast d.o.o. Srbac

Okružni privredni sud u Banjoj Luci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 St 137707 21 St, od 2.2.2022. godine, pokrenut prethodni postupak za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Proizvodno-prometnim društvom “Metalplast” d.o.o. Srbac, Ulica Vase Pelagića broj 17, Srbac, MBS 1-2091-00, JIB 4401253960000. Za privremenog stečajnog upravnika imenuje se Vladan Ristić iz Banje Luke. Određuje se privremena mjera kojom se stečajnom dužniku Proizvodno-prometnom društvu “Metalplast” d.o.o. Srbac, Ulica Vase Pelagića broj 17, Srbac, zabranjuje da bez saglasnosti privremenog stečajnog upravnika raspolaže pokretnom i nepokretnom imovinom i novčanim sredstvima. Mjere pojedinačnog prinudnog izvršenja pokrenute protiv stečajnog dužnika privremeno se obustavljaju. Izlučna i razlučna prava povjerilac ne može ostvariti u prethodnom postupku.

Rješenje o pokretanju prethodnog postupka za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka objavljeno je na oglasnoj tabli Suda 2.2.2022. godine, a isto će biti objavljeno i na internet stranici APIF-a.